Doradztwo

Tabela poniżej prezentuje zakres w jakim jesteśmy gotowi świadczyć doradztwo i pomoc naszym klientom.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem oraz kontakt.

Kompetencje LumiSep-u i ich wykorzystanie

Kompetencja

Produkty rolne, żywność i pasze

 

Toksykologia

Kryminologia

Antydoping

Środowisko (powietrze, woda, gleba)

 

Medycyna

 

Farmacja i synteza

 

Konferencje naukowe i szkolenia (prowadzenie I występowanie)

Praktyczna znajomość chemii analitycznej w szczególności metod separacji, doradztwo (HPLC, GC, FI)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Przygotowanie próbek: ekstrakcja, ekstrakcja do fazy stałej (Solid Phase Etraction, SPE)

np. przygotowanie próbek zboża

np. wyodrębnianie trucizn

np. przygotowywanie próbek płynów ustrojowych

np. selektywna ekstrakcja

np. selektywna ekstrakcja metali ciężkich

np. selektywna ekstrakcja

np. ekstrakcja różnych form leku

ü

Opracowywanie metod HPLC i ich walidacja

np. analiza mykotoksyn

np. specyficzne metody na trucizny

np. pochodzenie narkotyków

np. analiza na substancje zabronione

np. analiza WWA

np. analiza aminokwasów

np. analiza metabolitów

ü

Rozdziały chiralne

 

 

 

 

 

np. czystość enancjomeryczna

np. czystość enancjomeryczna

ü

Analiza śladowa

np. analiza pestycydów, zdrowa żywność?

np. analiza trucizn

np. analiza kanabinoidów

np. doping u koni

ü

ü

ü

ü

Derywatyzacja w metodach separacji w celu poprawy HPLC i czułości

np. mykotoksyny jak fumonizyny

ü

ü

ü

np. analizy na metale ciężkie

np. związki nie posiadające chromoforów

np. szkodliwe reagent bez chromoforów

ü

Nabijanie i sprzedaż kolumn

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Preparatywna HPLC, wyodrębnianie zanieczyszczeń

 

 

 

 

 

np. wyodrębnianie związków z ekstraktów roślinnych

np. wyodrębnianie metabolitów, zanieczyszczeń leków

ü

Usługi analiz HPLC, rutynowe testy

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü