Wiadomości

Nie wszystko dobre co się świeci

Aflatoksyny są toksycznymi metabolitami wytwarzanymi przez grzyby z rodzaju Aspergillus flavus lub 
A. parasiticus w żywności oraz paszy. Badania wskazują, że mykotoksyny te są prawdopodobnie najlepiej poznane i poświęcono im najwięcej badań na świecie z powodu ich silnie negatywnego wpływu na organizmy żywe.

Istnieją cztery główne aflatoksyny: B1, B2, G1, G2. Ich oznaczenie jako B oraz G nie jest przypadkowe. Wynika to z faktu, iż posiadają one zdolność fluorescencji w świetle UV, czyli zdolność emisji światła przez wzbudzoną cząsteczkę. Aflatoksyna B pod wpływem promieniowania nadfioletowego emituje światło niebieskie (blue), natomiast aflatoksyna G światło zielono-żółte (green-yellow). Różnice pomiędzy emisją poszczególnych kolorów światła są następstwem odmiennej budowy chemicznej.

Metody oceny stężenia aflatoksyn w produktach spożywczych

Całkowite wyeliminowanie aflatoksyn z łańcucha dostaw żywności jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.
Z tego powodu, główny nacisk w badaniach naukowych skierowany jest na ich szybkie wykrywanie, prowadząc do opracowania szeregu sposobów detekcji. Również liczne regulacje prawne mają za zadanie chronić zdrowie ludzi i zwierząt, definiując dopuszczalny poziom aflatoksyn w surowcach przeznaczonych do produkcji artykułów żywnościowych oraz pasz.

Jak dotąd opracowano wiele metod umożliwiających ocenę zarówno jakościową, jak i ilościową aflatoksyn
w produktach spożywczych oraz paszach. Najczęściej wykorzystuje się chromatografię cienkowarstwową, chromatografię cieczową, metody bazujące na zjawisku fluorescencji oraz immunodetekcję. Za wyjątkowo efektywne uważa się połączenie techniki chromatografii cienkowarstwowej z właściwościami fluorescencyjnymi aflatoksyn co znacznie zwiększa poziom wykrywania tych szkodliwych związków
w żywności.

Zjawisko fluorescencji vs. aflatoksyny

Niektóre związki chemiczne posiadają zdolność promieniowania w zakresie światła widzialnego. Dzieje się tak pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego, a zjawisko to nosi nazwę fluorescencji. Promieniowanie wzbudzające powoduje szereg procesów, których efektem jest emisja światła. Fluorescencja pojawia się natychmiast po naświetleniu substancji i natychmiast zanika po usunięciu promieniowania wzbudzającego.

Techniki fluorymetryczne wykorzystywane są do detekcji oraz identyfikacji szeregu związków chemicznych oraz do ich ilościowego oznaczania. Również w przypadku aflatoksyn znalazły one swoje zastosowanie. Jest to możliwe dzięki temu, iż każdy ze związków, z powodu zróżnicowanej budowy chemicznej cząsteczki, ulega wzbudzeniu przy charakterystycznej dla siebie długości fali, co powoduje jego jednoznaczną identyfikację.

W poszukiwaniu nowego rozwiązania

Tradycyjne metody wykrywania toksyn w produktach spożywczych nie zawsze są dostępne dla wszystkich. Dla rolników i niewielkich przedsiębiorstw okazują się często poza zasięgiem, choćby ze względów finansowych. To wymusza konieczność poszukiwania wydajniejszych i tańszych metod, dostępnych dla każdego użytkownika. Dodatkowo wraz z rosnącą świadomością konsumentów oraz chęcią zapewnienia produktom coraz wyższych standardów jakości i bezpieczeństwa rośnie liczba niezbędnych do wykonania analiz, z którą laboratoria nie są w stanie poradzić sobie w krótkim czasie. Wydłuża to znacznie oczekiwanie na wynik pomiaru zanieczyszczeń analizowanych produktów, co może prowadzić do zaburzenia płynności łańcucha dostaw żywności, a także zwiększyć ryzyko wprowadzenia na rynek zanieczyszczonego towaru
i ewentualną konieczność jego wycofania, generującą wysokie koszty oraz pogorszenie wizerunku firmy. 

LumiSep Device 

Urządzenie wykorzystuje właściwości fluorescencyjne aflatoksyn, a w połączeniu z innowacyjną techniką adsorbcji próbki na kartridżu daje możliwość wyeliminowania skomplikowanych, czasochłonnych
i kosztownych analiz, do których potrzebny jest wykwalifikowany personel oraz specjalistyczne laboratoria, oddalone najczęściej  nawet o kilkaset kilometrów od np. pól uprawnych.

Podstawą działania testowanego urządzenia jest szybki sposób umożliwiający wykrycie fluorescencji aflatoksyn obecnych w analizowanym produkcie. LumiSep Device jest w stanie wykrywać aflatoksyny poniżej limitu określonego przez rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich, a więc na poziomie poniżej 2 µg/kg.

Zespół LumiSep intensywnie pracuje nad tym, aby niebawem rolnicy, przetwórcy, producenci oraz inni zainteresowani uczestniczący w obrocie żywnością mogli wykorzystać proponowane urządzenie do zapewnienia bezpieczeństwa swoich produktów w szybki i wiarygodny sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound