Zespół LumiSep

Kontakt

O nas

Firma LumiSep została zarejestrowana w kwietniu 2015 roku. Jej powstanie było wynikiem pracy grupy polskich naukowców, którzy dostrzegli możliwość wykrywania i dokładnego pomiaru śladowych ilości substancji szkodliwych, takich jak mykotoksyny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie i antybiotyki w żywności i środowisku przy użyciu unikalnej, innowacyjnej technologii.

Year Established
Products
Team Size
Clients

Zespół LumiSep

Prezes Zarządu, Współwłaściciel – Anna Gernand, PhD

Absolwentka Politechniki Łódzkiej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. W 2015 uzyskała tytuł doktora biotechnologii. Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Wiedeńskim w Instytucie Limnologii, gdzie wspólnie z zespołem opracowała prototyp układu pomiarowego do badania biofilmów bakteryjnych w stanie ciągłego przepływu wody. Jest ekspertem w zakresie badań żywności mikrobiologii. Współpracowała z jedną z firm specjalizujących się w produkcji spożywczej w zakresie mikrobiologicznych zakażeń żywności. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi, pozyskiwaniu, rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. W 2010 roku zdobyła międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami IPMA Level D Certificate.

Od 2015 roku rozpoczęła współpracę z LumiSep. Jest współwłaścicielem i pełni rolę CEO.

 

Kierownik R&D, Współwłaściciel – Janusz Żukowski, PhD

Specjalista w dziedzinie chemii analitycznej. Od 1989 roku jest doktorem nauk chemicznych. W latach 1991-1993 pracował głównie nad nowymi metodami separacji enancjomerów i związków biologicznie czynnych w laboratorium prof. Dana Armstronga na University of Missouri Roll / USA. W latach 1993-2008 pracował dla SmithKline Beecham, a następnie dla GlaxoSmithKline / UK.

Opracował i zatwierdził szereg metod HPLC, które były stosowane w różnych działach firmy. W latach 2009-2013 pracował również dla ToxiMet / UK opracowując nowe metody oznaczania śladowych ilości mikotoksyn w żywności. W latach 2013-2015 Janusz pracował w US Synthetic, USA w dziale Diamond Analytics. Głównym zadaniem było opracowanie metod HPLC z wykorzystaniem różnego rodzaju kolumn nowej generacji, których synteza wykorzystuje nanodiamenty. 

Janusz jest laureatem kilku nagród, w tym Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz dyrekcji SmithKline Beecham i GlaxoSmithKline. 

Specjalista chemik, Założyciel – Andrzej Bylina

Specjalista z zakresu chemii fizycznej. Od 1967 r. doktor nauk chemicznych.

Praca doktorska pt. “Fotochemiczna izomeryzacja cis-trans pochodnych etylenu wzbudzonych selektywnie do stanu tripletowego” opracowana została w IChF PAN Warszawa. Następnie półroczny staż w Instytucie Fizyki Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku, pomiary widm absorbancji związków organicznych w fazie gazowej.

W latach 1970-75 był szefem zespołu badawczego MON-PAN. Praca dotyczyła wykrywania substancji toksycznych w powietrzu.W latach 1975-86 kierował zespołem zajmującym się wytwarzaniem chromatografów cieczowych.

W latach 1986-1996 pracując w Biurze Konstrukcyjnym HTL uczestniczył w bieżących pracach dotyczących aparatury, opracował chromatograf preparatywny na zamówienie WZF Polfa oraz analizator równowagi kwasowo-zasadowej krwi Hemogas 301.

W latach 1996-2003 w TZF Polfa w Zakładzie Badawczo Rozwojowym Insuliny uczestniczył w pomiarach HPLC insuliny (wieprzowej) oraz w wytwarzaniu wzorców lokalnych dla Kontroli Jakości m.in. wzorce erytromycyny (EMC): A, B, C, E, F, N-demetylo-EMC A, anhydro-EMC A(P), enoloeter EMC A, enoloeter pseudo-EMC A.

 

Asystentka Zarządu – Monika Śniadowska

Specjalista w dziedzinie mikrobiologii technicznej. W 2018 roku uzyskała tytuł magistra  w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej.

W LumiSep od września 2019 roku, gdzie zajmuje się koordynacją pracy biura oraz wsparciem Zarządu w codziennych obowiązkach.

 

Technik Chemik – Joanna Zimna

Specjalista z zakresu towaroznawstwa żywności i zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwentka studiów inżynierskich Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej i studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dwukrotna laureatka nagrody Studenta Roku Kolegium Towaroznawstwa przyznawanej przez Rektora Politechniki Łódzkiej.

Poprzednio pracowała na stanowisku laboranta w pracowni chemicznej akredytowanego laboratorium badawczego zajmującego się analizami produktów spożywczych.

Obecnie do jej głównych zadań należy testowanie prototypu urządzenia pomiarowego w ramach rozwoju innowacyjnej technologii LumiSep do oznaczania zanieczyszczeń w żywności. 

Joanna współpracuje z LumiSep od listopada 2018 roku.

Chemik – Krystian Purgat


Specjalista w dziedzinie chemii analitycznej. W 2016 roku otrzymał tytuł magistra broniąc swoją pracę dyplomową na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest słuchaczem Studiów Doktoranckich również na Wydziale Chemii UŁ, w trakcie których prowadził badania z użyciem technik separacyjnych, takich jak elektroforeza kapilarna oraz chromatografia cieczowa, wykorzystywanych do analizy płynów ustrojowych człowieka na zawartość aktywnie biologicznych związków chemicznych. Laureat stypendium Rektora UŁ dla najlepszych doktorantów. Swoje doświadczenie analityczne zdobył również podczas odbywania praktyk w akredytowanym laboratorium Stacji Chemiczno – Rolniczej w Łodzi.

 

W LumiSep od sierpnia 2020 r. na stanowisku chemika, gdzie zajmuje się opracowaniem metod rozdzielania oraz zatężania oznaczanych związków z wykorzystaniem technik ekstrakcyjnych.

 

 

 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound