Projekty

W sierpniu 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad projektem rozwoju nowej i innowacyjnej techniki pomiarowej służącej do oznaczania związków
w żywności, a także w wodzie, glebie i powietrzu.

Fundusze Europejskie

LumiSep Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Działanie 1.3.
Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych.


Poddziałanie 1.3.1.
Wsparcie Projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.